مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «همم ..!؟» ثبت شده است

کجای زندگی درد نداره؟ 

لـ فـِ باغلـِ دو مِما . . ؟
.

از خودم دور افگنی، وانگاه گویی: خوش بزی؟

مسکوت


........:: أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ؟ ::........

هیچوقت دلـ م نخواسته که قلنبه سلنبه بنویسم ! هیچ طور !
اما همیشه دلـ م خواسته که قلنبه سلنبه آواز بخونم ! شجریان طور !
و شاید روزی بتوانم قلنبه سلنبه بنوازم ! لطفی طور !
.