مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

۲۸ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

مـ ن میگم درست میشه، اون میگه محال ممکنه ..
اون داره به مشکلات فکر میکنه مـ ن به زمان !

+ چقدر عاقل و عجیبی .. :)
- لعنتی ..، نمیشود عاشق و معمولی باشم !؟

به وقت عصبانی و ناراحتی بی خطرترین واکنش ممکن داد و قال کردنه !
صحبت کردن منطقی یکم خطر داره .. هم واسه خودت هم واسه طرف ! و البته غیر قابل پیش بینیه !
سکوت کردن گرچه ظاهری آروم و گول زننده داره اما خیلی خطرناکه .. خیلی !
و اما خطرناک ترین واکنش ممکن ..، "نمی خوام راجبش حرف بزنمـ"ه ! :|

خوووب دووووراتو بزن ..
آخرش از همون اول مشخصه !
کافیه شجاع باشی ! برگردی و ببینی ..

تکه تکه های زندگی ام را به خاک سپرده ام !
با پُک به پُک ! سیگارهای هرگز نکشیده ام !
لعنتی اما ..
همچنان در قلبم جریان دارد ..

نه اینکه خسته باشیم از حرف زدن ! نع !
بعضی چیزها چه کوچک چه بزرگ
چه بی اهمیت چه با اهمیت
چه خوب چه بد 
اصلاً هیچ جای حرفی ندارند !
هیـــــچ !

آن ها که هستند و ماندند را به بخاطر آن ها که نیستند و رفته اند نمیرانید !

+ زمین گرد نیست زمان گرده !
نوشته ها قشنگ اند
آدم های نوشته ها نع !
نوشته ها را دوست بدارید اما آدم های نوشته ها را نع !
تا می توانید به نوشته ها نزدیک شوید و از آدم های نوشته ها فاصله بگیرید ..

باید هم از رفیق های ده پانزده ساله ام انتظار بی جا داشته باشم وگرنه که بروند گم شوند اگر راست می گویند !

جون بکن تو تنهاییت .. اینجوری ساده خم نشو !
به دلت میرزی تو .. بیشتر از اینا کم نشو !
# قمیشی / تنها

از هر چه بترسی سرت می آید !
لعنتی !
از اول راه را اشتباه رفتیم !
از مردن ترسیدیم ..
یک بار عاشق شدیم و داریم! روزی هزار بار می میریم !
باید از عشق میترسیدیم 
تا روزی هزار بار عاشق می شدیم و یک بار می مردیم !

تکرار و تکرار و تکرار ..

+ بتمرگ ترین داد جهانم ..
عشق مقدس نیست !
عشق یک کلمه است
به بازی اش بگیرید
با معشوقه ی تان دوتایی عشق را به بازی بگیرید
که عشق کلمه ای بیش نیست
آنچه هست هرچه هست فراتر از کلمه ها و احساس ها و ادراکات است
به بازی بگیرید عشق را زندگی را زنده بودن را ! درد را  خوشی را زمان را و همه چیز را ! بخندید و برقصید ..
دوتایی زیر آسمان خدا برقصید بخندید بال بزنید و پرواز کنید ..
اسیر کلمه ها و دنیاها و آدم ها و قانون ها و هیچ چیز این لعنتی ها نباشید و نشوید ..
رهای رهاااا 
رهااا

. . . دستِ کم، فقط چند لحظه !
مسکوت


........:: أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ؟ ::........

هیچوقت دلـ م نخواسته که قلنبه سلنبه بنویسم ! هیچ طور !
اما همیشه دلـ م خواسته که قلنبه سلنبه آواز بخونم ! شجریان طور !
و شاید روزی بتوانم قلنبه سلنبه بنوازم ! لطفی طور !
.