مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

یه سری از آدمایی که دوستشون دارم بنظرم یواشَ ند .. !!
اصلن چون یواشَ ند دوستشون دارم :|
به خدا !
اونجا هست که خدا گفته " مگر مـ ن برای بندگانم کافی نیستم !!؟.. "
خیلی دل ش سوخته بوده ..
باید پاشم برم یک یکشون رو پیدا کنم ..
سلامشون کنم، از حال و زندگیشون بپرسم ..
تو چشاشون نگاه کنمُ تا تَـهِ حرفاشون رو خوب گوش بدم ..
تموم که شد ..
بهشون بگم : برو به درک.
خداحافظی کنمُ باز بیام بشینم درست همینجا !..
مسکوت


........:: أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ؟ ::........

هیچوقت دلـ م نخواسته که قلنبه سلنبه بنویسم ! هیچ طور !
اما همیشه دلـ م خواسته که قلنبه سلنبه آواز بخونم ! شجریان طور !
و شاید روزی بتوانم قلنبه سلنبه بنوازم ! لطفی طور !
.