مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

پاییز است هاا .. وقت هااا هااا کردن هاا .. نمیایی؟ / رمزی

۲۰:۱۱
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  •  چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۱۱

بی کسی ها

در سرم چه می گذرد !؟

دردها

مسکوت


........:: أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ؟ ::........

هیچوقت دلـ م نخواسته که قلنبه سلنبه بنویسم ! هیچ طور !
اما همیشه دلـ م خواسته که قلنبه سلنبه آواز بخونم ! شجریان طور !
و شاید روزی بتوانم قلنبه سلنبه بنوازم ! لطفی طور !
.