مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

مسکوت

غیر از کنار هیچ ز اهل جهان مگیر !..

پانصد و نود و نه / رمزی

۰۲:۴۱
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  •  جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۱

الف با یا ف کا ر میم نون

بی حرف پس و پیش

خودخوری

مسکوت

........:: أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ؟ ::........

هیچوقت دلـ م نخواسته که قلنبه سلنبه بنویسم ! هیچ طور !
اما همیشه دلـ م خواسته که قلنبه سلنبه آواز بخونم ! شجریان طور !
و شاید روزی بتوانم قلنبه سلنبه بنوازم ! لطفی طور !
.
.

سلام.